Om oss

Helsingborgs stadsteater bedriver sedan 1921 teaterverksamhet för en först och främst lokal och regional publik.

Teatern producerar mellan sex och tio uppsättningar per spelår, oftast på egen hand men också genom samproduktioner med andra scenkonstinstitutioner och med det fria kulturlivet. Helsingborgs stadsteater ingår i Helsingborg Arena & Scen som är ett av Sveriges större kultur- och evenemangsbolag. I bolaget ingår också Helsingborgs Symfoniorkester och Konserthus, Helsingborg Arena, Sofiero slott och slottsträdgård, utomhusarenan Grytan samt en genomförandeenhet för evenemang.

De olika verksamheterna inom områdena kultur, scenkonst, evenemang och idrott bedrivs lokalt, regionalt, nationellt och internationellt. Helsingborg Arena & Scen ägs av Helsingborgs stad och har cirka 180 fast anställda. VD för bolaget är Max Granström.

Verksamhetens inriktning och målområden enligt ägardirektivet

Helsingborg Arena & Scens (och därmed Helsingborgs stadsteaters) generella uppdrag framgår av Helsingborgs stads ägardirektiv. Direktivet ligger till grund för bolagets verksamhetsplan. Enligt denna ska Helsingborgs stadsteater:

  • Erbjuda scenkonst i sin fulla bredd, på hög konstnärlig nivå för alla åldrar och i små såväl som stora format.
  • Erbjuda egenproducerade skol- och familjeföreställningar, ungdomsteater och teater för förskolebarn.
  • Samarbeta med aktörer som är verksamma inom barn- och ungdomskultur.
  • Samarbeta med stadens skolor.
  • Tillämpa en genomtänkt prissättning, så att så många som möjligt ges chansen att ta del av utbudet.
  • Delta i större samarbeten med regionala institutioner, fria teatergrupper, fria scenkonstnärer, utbildningsväsendet och föreningslivet.
  • Erbjuda en repertoar som tar upp tematik kring social hållbarhet.
  • Som arbetsplats arbeta på ett socialt hållbart sätt.
  • Genomsyras av ett medvetet tänkande kring miljöfrågor.

Ytterligare styrande principer framgår av de villkor som Region Skåne ställer upp och som är kopplade till regionens årliga verksamhetsbidrag till Helsingborgs stadsteater.

PERSONAL
Teatern har ungefär 50 fast anställda i personalen. Under ett år uppgår totalt antal anställda, om man också räknar med alla korttidsanställda, till ungefär 100 personer. Tillkommande personal är i huvudsak ytterligare skådespelare, regissörer och konstnärliga team utifrån, samt scenteknisk och tillverkande personal.

FINANSIERING
Helsingborgs stadsteaters verksamhet är till största delen bidragsfinansierad, där den största bidragsgivaren är ägaren: Helsingborgs stad.

Kommunbidrag: 70 %
Region-/statsbidrag: ca 20 %
Egenfinansiering (biljettintäkter m.m.): ca 10 %