Arman Fanni

Medverkar säsongen 2018/2019 i Jeanne d’Arc.

FRÅGOR OM SANNING.

När är det okej med en vit lögn?
Jag gissar att man drar till med vita lögner i vardagen. Det sker fort och automatiskt utan någon reflektion. Som när man kanske inte vill hamna i en diskussion och därför säger att man är pigg när man egentligen är trött. Jag ser inga konstigheter i det.

Vilken sanning tycker du att Stadsteatern ska sprida?
Utan att fastna i det filosofiska, som vad en sanning är, önskar jag att det finns en strävan efter att utforska människan och samhället. Nästa steg är då att nå ut till människan och samhället med det man hittat. Hur intressant är det inte då om det är något vi fått om bakfoten? Väldigt intressant tycker jag!

Handen på hjärtat, när ljög du senast?
Förra veckan. Att glassbilen låter när glassen har tagit slut.

Tror du att teater kan förbättra samhället?
Genom att undersöka samhället, normer, strukturer, beteenden och situationer oss människor emellan och visa upp dem tar vi ett viktigt steg i riktningen mot en förbättring. I bästa fall sätter konsten igång ett tankearbete. Genom teatern tror jag man kan påverka människor att blicka inåt och reflektera. Det viktiga är att frågorna sprider sig och att diskussioner uppstår, vilket slutligen kan leda till förbättring genom förändring.

Arman Fanni
Medverkar i: