Einar Bredefeldt

Medverkar säsongen 2018/2019 i Drottningens juvelsmycke.

FRÅGOR OM SANNING.

När är det okej med en vit lögn?
Ofta, till exempel när du vill hjälpa eller underlätta livet för en vän.

Vilken sanning tycker du att Stadsteatern ska sprida?
Tusen olika sanningar och samtidigt ingen.

Handen på hjärtat, när ljög du senast?
Igår. Kryddade en historia. Den blev bättre då.

Tror du att teater kan förbättra samhället?
Självklart! Konsten om något kan väl förändra människors synsätt och förbättra samhället.