Monument tävlingsvillkor

Monument.

Tävlingsvillkor

 1. Anmälan kan ske från enskild person eller från en grupp.
 2. Den tävlande kan skicka in ett eller flera bidrag till tävlingen.
 3. Den tävlande ska vara över 18 år eller ha målsmans godkännande.
 4. Teatern äger rätten att använda monumentidén och det slutgiltiga verket från anmälan t.o.m. tre år efter att verket är slutfört.
 5. Teatern äger rätten att gestalta och göra konceptuella förändringar av monumnetidén. Den tävlande kan då också avstå från att bli namngiven.
 6. Teatern äger rätten att i marknadsförings- och dokumentationssyfte använda sig av monumentidén, det slutgiltiga verket och den tävlandes namn, ålder och ev. bild för all framtid.
 7. Teatern vänder sig i första hand till allmänheten. Alla kan delta i tävlingen. Tävlande behöver inte ha genomgått någon speciell utbildning eller ha liknande erfarenhet.
 8. Vinnaren utses av juryn, som sätts ihop av teatern. Juryns beslut är slutgiltigt och kan inte överklagas.
 9. Finalisterna avsätter tid för samtal, intervjuer med det konstnärliga teamet för att utveckla sitt monument. Finalisterna samtycker till att få sin röst inspelad i manusarbetet. Finalisterna medverkar vid prisceremonin i samband med verkets avslutande. För förlorad arbetsinkomst vid utvecklingen av monumentet kan finalisterna ansöka om ersättning med max 4000 SEK per finalist. Det är endast producent för monument-projektet som kan bevilja en ansökan.
 10. Den tävlande samtycker till att teaterns insamling av personuppgifter i samband med registrering och ansökan till tävlingen.
 11. Teatern äger rätten att utesluta tävlingsbidrag som bryter mot allmän lag och/eller teaterns värdegrund och kan inte överklagas.