Föreläsningar: Ordets makt

Föreläsningar: Ordets makt.

I en värld av falska nyheter och bristande källkritik, i en värld där USA:s president skapar Twitter-stormar, är det viktigt att prata om vad demokrati egentligen är och vilken makt ord egentligen har. För inuti ordet demokrati gömmer sig en lång historia och tusentals tolkningar, och ord är det redskap vi använder för att skapa demokrati. 

Under fyra tillfällen under våren kommer fyra olika personer med fyra olika berättelser att gästa Helsingborg Stadsteaters foajé. 

Föreläsningarna är kostnadsfria
Plats: Foajéscenen
Tid: 18.00

27/2 – Välkommen till Ordets makt!

Först ut är Camilla Rehn. Hon representerar under kvällen Teskedsordern, en stiftelse som under mer än tio år jobbat med frågor kring mångfald och tolerans. Teskedsordern använder sig gärna av ord och böcker som ett sätt att visa på alla människors lika värde. Ord är makt, och det innebär också att vi har makten att förändra samhället. Camilla kommer att berätta för oss om Teskedsorderns lyckade metoder. Lokalen är anpassad efter rullstol och permobil. Stor toalett finns. Hörslinga finns. Föreläsningen kommer inte att tecken- eller syntolkas.

6 mars – Välkommen till Ordets makt!

Under detta andra tillfälle gästas vi av Patrik Lundberg. Patrik är en välkänd författare och krönikör som upprepade gånger har satt pennan vid pappret med en ambition att väcka tankar hos läsaren kring just ämnen som mångfald och demokrati. Om det är något Patrik vet så är det hur ord har makten att väcka förändring. Lokalen är anpassad efter rullstol och permobil. Stor toalett finns. Hörslinga finns. Föreläsningen kommer inte att tecken- eller syntolkas.

13 mars – Välkommen till Ordets makt!

Vid detta tredje tillfälle välkomnar vi Mimmi Garpebring från Maktsalongen. Maktsalongen är en organisation som jobbar med just makt och har som mål att fördela makten rättvist så att vi får ett jämställt samhälle. Om det är någon som vet hur ord skapar makt och maktskillnader, och hur vi kan lära oss från det, så är det Mimmi! Lokalen är anpassad efter rullstol och permobil. Stor toalett finns. Hörslinga finns. Föreläsningen kommer inte att tecken- eller syntolkas.

20 mars – Välkommen till Ordets makt!

Det fjärde och sista tillfället gästas av Mina Dennert. Ni känner säkert igen henne som skaparen av #jagärhär. Som hon själv säger, det pågår just nu ett infowar. Det vill säga att den som får ut sitt budskap först vinner kriget om informationen. Mina är eldsjälen som ställt sig på barrikaderna i detta krig men med kärlek och respekt som ledord. Hon kommer denna kväll dela med sig av sina tankar om hur just ord blir makt. Lokalen är anpassad efter rullstol och permobil. Stor toalett finns. Hörslinga finns. Föreläsningen kommer inte att tecken- eller syntolkas.