Om covid-19 och ditt besök hos oss

Kära publik!
Den senaste tidens utveckling av covid-19 har skapat rubriker runt om i världen. Vi har full respekt för situationen och följer dagligen Folkhälsomyndighetens rekommendationer samt regeringens beslut. Vi genomför därför ett väldigt begränsat utbud av vårens föreställningar/konserter där antalet inte överstiger 50 personer. Vi gör även en riskbedömning inför varje enskild föreställning/konsert. Situationen förändras snabbt och vi kan behöva ompröva våra beslut med kort varsel.

Vi kontaktar alltid alla biljettköpare som berörs av inställda eller ändrade föreställningar/konserter via mejl. Informationen på den här sidan är ständigt uppdaterad.

Besök inte Stadsteatern om:

  • du har symtom, även lindriga, på luftvägsinfektion eller förkylning.
  • du är över 70 år.
  • du tillhör en riskgrupp.

Önskar du boka om din biljett? Det går bra att boka om eller byta mot ett tillgodohavande. Läs mer längre ner på denna sida.

Förändringar i vårt program

Alae
Alae är inställt. Läs mer här.

Macbeth
Alla föreställningar av Macbeth är inställda från 16 april. Läs mer här.

Port 
Port C är inställt.

Innerfickan
Innerfickan är inställt 23 maj.

Ett drömspel
Ett drömspel är inställt 26 och 27 mars. Läs mer här.

Äppelkriget
Alla föreställningar av Äppelkriget är inställda från 18 mars. Läs mer här.

Mig nära
Alla föreställningar av Mig nära är inställda från 21 mars. Läs mer här.

Stora drömspelet
Alla föreställningar av Stora drömspelet är inställda från 4 april. Läs mer här.

Hedwig & the Angry Inch
Alla föreställningar av Hedwig & the Angry Inch är inställda från 22 april. Läs mer här.

Second Landscape
Alla föreställningar av Second Landscape är inställda från 3 maj. Läs mer här.

Hotel Sibirien
Alla föreställningar av Hotel Sibirien är inställda från 23 maj. Läs mer här.

Bibu
Alla föreställningar för Bibu är inställda. Läs mer på Bibus hemsida.

Soppteater
Ord & några visor 26 mars är inställd.
Hundliv 2 april är inställd.
Mitt eget land – Vi minns vispoeten Olle Adolphson 23 april är inställd.

Stora drömspelet
Stora drömspelet 4 april är inställd.

Våra köpvillkor

Inställd föreställning
Alla som har köpt biljett till en föreställning/konsert som är inställd blir kontaktade av oss via mejl. Vid inställt evenemang har du rätt att byta din biljett till en annan föreställning/konsert, få ett tillgodohavande eller pengarna tillbaka.

  • Har du köpt dina biljetter på webben kommer du automatiskt att få tillbaka dina pengar på det bankkonto som användes vid köpet. Vid frågor angående köp via webben kontaktar du biljettbolaget AXS på telefon 0771-45 46 00. Ha ditt ordernummer/bokningsnummer tillhands.
  • Har du köpt dina biljetter i vår biljettkassa eller via något av våra biljettombud tar du kontakt med inköpsstället. Ta då med dig dina biljetter och eventuellt bankkort för kreditering.

OBSERVERA. Vid inställt evenemang återbetalas ej eventuella service- och distributionsavgifter. Eventuella merkostnader för resa, logi etcetera ersätts ej av arrangören eller spelplatsen.

Tillfälliga ändringar i våra köpvillkor
Har du köpt biljett till en föreställning/konsert och av någon anledning vill vänta med ditt besök så kan du boka om din biljett eller byta den till ett tillgodohavande.

  • Om du vill byta din biljett till en annan föreställning – ta kontakt med vår biljettkassa.
  • Om du vill byta din biljett till ett tillgodohavande ber vi dig att avvakta med att kontakta oss. I nuläget har vi inte den tekniska lösningen färdig för hur du som kund erhåller tillgodohavandet. Vi ber om ditt överseende och tålamod. Håll i din biljett, den är ditt värdebevis. Informationen uppdateras här på hemsidan!
  • För ombud- eller skolbokningar ber vi ansvarig för bokningen att kontakta biljettkassan genom att mejla till ombud@helsingborg.se

Vi har för närvarande högt tryck i våra biljettkassor och ber om din förståelse.

Den tillfälliga ändringen i köpvillkoren gäller från och med 14 mars och för biljetter till våra egna produktioner och gästspel våren 2020. Presentkort som utfärdats med anledning av de tillfälligt ändrade köpvillkoren ska lösas in senast 31 maj 2020.

Föreställningar under våren 2020 som inte är våra egna produktioner och därför omfattas av den externa arrangörens köpvillkor är: Ken Ring – tack för mig tour och Babblarna andra musikalen –Bibbel Babbel Bubbel.

INFORMATIONEN PÅ DEN HÄR SIDAN UPPDATERAS KONTINUERLIGT
Sidan uppdaterades 2020-04-03 kl. 10.15.