fbpx
Tillgänglighet

Tillgänglighet

Stadsteaterns entréer ligger på gatuplan och det finns automatiska dörröppnare vid båda entréerna. Det finns inga trösklar och salongerna ligger på markplan. I båda salongerna finns utrymme för flera rullstolsplatser, men besökare som har önskemål om rullstolsplats bör uppge detta när de bokar biljett. Kontakta biljettkassan på 042-10 68 10 för bokning av rullstolsplats.

Hörhjälp
På Storan finns en hörslinga. Hörslingan är tillgänglig för dig som har nedsatt hörsel och vill förstärka ljudet från scenen med hjälp av hörlurar, eller för dig som har egen hörapparat. Om du vill använda dig av vår hörslinga rekommenderar vi att du kommer i god tid till föreställningen så att du i lugn och ro kan prova utrustningen.

Lillan är inte utrustad med hörselslinga, däremot finns andra hörhjälpmedel att låna.

Vänd dig till en av våra foajévärdar så hjälper de gärna till.

Syntolkning
En del av våra föreställningar syntolkas. För aktuell information
se alltomsyntolkning.nu.

Nötfri teater
På grund av allergier är förtäring av nötter i salongen eller foajén inte tillåten.

WC 
Toalett för personer med funktionsvariation finns på gatuplan både i Storans och Lillans foajé.

Särskilt parkeringstillstånd (RH)
På Drottninggatan mitt emot teaterns entré finns parkeringsplatser där man med RH-kort kan parkera avgiftsfritt under tre timmar. Där finns även en ruta reserverad för rörelsehindrade, dock med en tidsbegränsning på en timme. På Kungsgatan är den p-ruta som ligger närmst teatern reserverad för rörelsehindrade med en tidsbegränsning på fyra timmar. Det går även att med RH-kort parkera i p-fickan framför konserthuset under tre timmar.