fbpx

Tillgänglighet för helsingborgsstadsteater.se

Helsingborg Arena & Scen står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Den här sidan beskriver hur väl helsingborgsstadsteater.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från helsingborgsstadsteater.se som inte är tillgängligt för dig kan du kontakta oss på följande sätt:

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är inte förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Otillgängliga delar beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Engelska text är inte uppmärkt och riskerar att läsas med svensk röst.
Dokument är inte tillgängliga.

Texter och rubriker

En del rubriker saknar rätt kod vilket kan göra det svårare att navigera med hjälpmedel.

Visuellt ser text ibland ut som en lista utan att vara uppmärkt som en lista i koden. Det kan göra uppläsning och navigering svårare med hjälpmedel.

Grupper av länkar är inte alltid uppmärkta som listor. Skärmläsare får då svårare att navigera.

Indelningen av stycken är gjorda på ett sätt som kan försämra navigering och uppläsning.

Betoningar av ord är inte uppmärkta och kan vara svåra att uppfatta med skärmläsare.

Citat är inte alltid uppmärkta och kan vara svåra att urskilja för uppläsande hjälpmedel.

Bilder och filmer

Bilder saknar ibland beskrivningar eller har otydliga beskrivningar.

Text är ibland bild på text och kan vara svårt att uppfatta, förstora eller förändra för hjälpmedel.

Det finns rörligt innehåll som inte går att pausa.

Det finns filmer som saknar textalternativ och förklaring.

Det finns filmer med blinkande innehåll som kan orsaka epileptiska anfall.

Tabeller

Tabeller har inte alltid rätt kod vilket kan göra det svårare att navigera och förstå sammanhang med hjälpmedel.

Färger

En del information i funktioner kan vara svåra att uppfatta för den som är färgblind.

Det finns texter, fält och ikoner som har färger som kan vara svåra att se.

Länkar, titlar och etiketter

Innehåll som hämtas från andra webbplatser saknar beskrivande titel för skärmläsare.

Det kan vara svårt att förstå vart en del länkar leder.

Det kan vara svårt för användaren att se om hen kommit rätt efter att ha klickat på en länk.

Sidtitlar är inte alltid tillräckligt beskrivande.

Sidflikar är inte alltid tydliga.

Rubriker, ledtexter och etiketter hjälper inte alltid användaren att förstå innehåll och syfte.

Funktioner är ibland oförutsägbara.

Texten som går att läsa är inte alltid samma som ska används för att styra med rösten eller som läses upp.

Navigering

En funktion kan ha olika namn trots att de har samma funktion, vilket kan göra det svårare att förstå och känna igen sig på webbplatsen.

Webbplatsen saknar sök-funktion eller annat stöd för att hitta.

Hela webbplatsen går inte att nå utan mus.

Det saknas genväg till huvudinnehåll.

Hela webbplatsen är inte indelad i sektioner och användaren saknar möjligheten att hoppa förbi återkommande innehåll.

När innehåll dyker upp i nytt fönster på sidan så riskerar användare som navigerar utan mus att hamna bakom det nya fönstret.

Nytt innehåll som dyker upp på sidan kan lägga sig i fel ordning för den som navigerar med tangentbord.

För den som navigerar med tangentbord är det svårt att se var fokus är.

Vid navigering med tangentbord är ordningen inte logisk.

Fält och formulär

Fält saknar etiketter och kan vara svåra att förstå för skärmläsare.

Formulär saknar automatisk komplettering.

Formulär ger inte tillräckligt med stöd när användaren skriver fel.

Kod för hjälpmedel

Koden validerar inte, vilket kan ge oanade problem.

En del knappar saknar namn och kan vara svåra att använda och förstå för användare med hjälpmedel.

Uppläsande hjälpmedel får inte information om när det finns områden som går att fälla ut.

Uppläsande hjälpmedel får inte information om när områden uppdateras.

Skärm och förstoring

I liggande skärmläge kan användaren behöva scrolla i två riktningar.

Vid ändring av avstånd på texter kan det bli svårt att läsa.

När text förstoras kan det bli svårt att läsa.

Oskäligt betungande anpassning

Helsingborg Arena & Scen åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.
Helsingborg Arena & Scen har påbörjat arbetet med att anpassa kända problem på webbplatsen. Vi hävdar tillfälligt oskäligt betungande anpassning för problemen under arbetets gång.

Hur vi testat webbplatsen

WCAG Networks (extern länk) har gjort en oberoende granskning av helsingborgsstadsteater.se

Senaste bedömningen gjordes den 9 december 2020.

Redogörelsen uppdaterades senast den 14 december 2020.