Priser

Priser

Föreställningar
Ordinarie pris: 280-380 kronor
Barn upp till 18 år: 85 kronor
Pensionär: 210 – 310 kronor
Ombud: 180-290 kronor

Barnföreställningar Tigern i magen
Vuxen: 100 kronor
Barn: 60 kronor
Skola: 40 kronor

Afternoon Tea
210 kronor

Soppteater
180 kronor

Studerande/ungdom 19–25 år
110 kronor
Student- och ungdomspris är för dig som har Mecenat-kort eller är max 25 år.

Skolor
60 kronor per elev
Skolpriser på våra föreställningar ger grundskolor och gymnasier möjlighet till ett extra bra biljettpris. Bokning måste ske via ombud på skolan. För mer information kontakta Stadsteaterns biljettkassa.

Genrep
140- 200 kronor
Gäller för generalrepetition på Stadsteaterns egna produktioner.

Förmånskort
Helsingborgs stads Kulturkort och Riksteaterns förmånskort Scenpass Sverige berättigar till ett lägre biljettpris på våra föreställningar. Kulturkortet finns att köpa för ett helår på Dunkers kulturhus.

Kulturkort: 210 kronor
Scenpass: 210 kronor

Presentkort
Presentkort på valfritt belopp finns att köpa i teaterns biljettkassa. Observera att kassan är kontantfri men tar kort och swish.

Vid inställt evenemang
Du som kund ansvarar själv för att kontrollera att evenemanget inte är inställt eller flyttat. I händelse av inställt evenemang har du rätt att byta din biljett till ett annat datum eller få pengarna tillbaka. Har du köpt dina biljetter på webben, kommer du automatiskt att få tillbaka dina pengar på det bankkonto som användes vid köpet. Vid frågor angående köp via webben kontaktar du Axs på telefon 0771-45 46 00 – Ha ditt ordernummer/bokningsnummer tillhands.

Har du köpt dina biljetter på evenemangets spelplats eller via något av våra biljettombud tar du kontakt med inköpsstället, ta då med dig dina biljetter och eventuellt bankkort för kreditering. Ditt byte till ny föreställning eller återköp skall ske inom 2 veckor.

Vid inställt evenemang återbetalas ej service- och distributionsavgifter. Eventuella merkostnader för resa, logi etcetera ersätts ej av arrangören eller spelplatsen.