fbpx

Publikinformation

Inga publikrestriktioner efter 9 februari
Regeringen har hävt tidigare smittskyddsåtgärder för publik och offentliga sammankomster från och med 9 februari 2022. Det betyder att våra tidigare anpassningar gällande deltagarbegränsningar, krav på avstånd mellan besökare i salongen och krav på vaccinationsbevis upphör.

Trygga besök

  • Vi är måna om både vår publik och personal och uppmanar dig som besökare att tvätta händerna och stanna hemma vid förkylningssymptom.
  • Vi gör kontinuerligt riskbedömningar och följer Folkhälsomyndighetens allmänna råd och rekommendationer.
  • Vi ber dig som besöker oss att visa hänsyn både vid in- och utpassering och i köer till exempelvis garderoben och våra serveringar.
  • Handspritstationer finns utplacerade på flera ställen i foajén.