fbpx
Teaterombud

Ombud på Helsingborgs stadsteater

Som ombud hos Helsingborgs stadsteater får du tillgång till förmåner som ingen annan har. Du får exempelvis lägre biljettpris för både dig själv och för de som du förmedlar biljetter till samt fria biljetter till våra föreställningar veckan innan premiär.

Vi erbjuder också återkommande ombudsträffar på teatern och du får regelbunden information om allt du behöver veta via email. Du kan vara ombud på arbetsplatsen, i föreningen, för skolans personal och elever, för dina vänner eller i något annat sammanhang.

Förmåner

 • Ett kraftigt rabatterat biljettpris på de biljetter som du förmedlar.
 • Du är den första som får vår kompletta information om våra föreställningar.
 • Du har ett eget telefonnummer till försäljningen – 042-106815.
 • Du kan enkelt hålla e-post kontakt med oss via ombudens egna adress – ombud@helsingborg.se.
 • Du kan höra av dig om du behöver kompletterande information utöver våra e-post utskick. Vi kan då skicka affischer och trycksaker som underlättar i din verksamhet som vårt teaterombud.
 • Du kan via vår hemsida ladda hem pdf-filer på vårt informationsmaterial. Bra att skicka vidare i din e-post kommunikation till de som du vill förmedla biljetter till.
 • Du får en eller flera fribiljetter till vissa produktioners testföreställningar. Dessa är vanligen veckan innan premiär och du får information om detta löpande. De fria biljetterna gäller endast till vissa utvalda datum och kan inte utnyttjas vid några andra tillfällen. Vi vill poängtera att det är viktigt att du som ombud utnyttjar detta tillfälle för att du som vårt ombud på bästa sätt skall kunna informera om pjäsen och vår verksamhet.
 • I mån av tid besöker vi dig gärna för att stötta dig som vårt ombud.
 • Du blir regelbundet inbjuden till olika typer av ombudsaktiviteter.
 • Du har alltid fri entré till våra publikaktiviteter (alla arrangemang som på olika sätt handlar om våra föreställningar). Vi vill att du skall ha största möjliga kunskap om vår verksamhet och känna dig trygg som vår ambassadör. Ange ditt ombudsnummer när du anmäler dig till dessa tillfällen.

Förväntningar

 • Att du i all kommunikation med oss använder dig av det ombudsnummer och bokningsnummer du fått av oss.
 • Att du är noga med att se till så de personer som ev. själv skall hämta biljetter/kommunicera med oss har korrekt boknings- och ombudsnummer tillgängligt.
 • Att vara noga med att informera de som bokar hos dig/via dig om det uthämtningsdatum som du alltid får. Bokade biljetter förfaller alltid efter detta datum för att vara tillgängliga för annan publik.
 • Att du som ombud är engagerad i det som sker på Helsingborgs stadsteater och på ett aktivt sätt informerar de personer du representerar.
 • Att du tar aktiv del i de ombudsaktiviteter som vi anordnar. Välinformerade ombud har roligare och ger bättre information.
 • Som vårt ombud är du automatiskt mottagare av vårt nyhetsbrev via e-post. Detta nyhetsbrev går ut till alla som vill prenumerera på det. Ett tips! Se till att de du representerar anmäler sig till vårt nyhetsbrev via e-post. På så sätt underlättas ditt eget arbete. Prenumeration tecknas på egen hand av mottagaren via vår hemsida.
 • Att du förmedlar minst 10 biljetter till var och en av våra egna produktioner varje spelår. Eller minst 50 biljetter totalt oavsett produktion sett över hela spelåret.
 • Att du lämnar ditt mobilnummer om du har ett sådant. Vi behöver detta för att kunna informera dig om eventuell inställd föreställning.
 • Vid inställd föreställning behöver vi din hjälp att så långt som möjligt nå ut med denna information.
  Att du meddelar oss ev. förändringar i dina kontaktuppgifter.

Ombudens direktlinje till biljettkassan:
042-10 68 10

Tisdagar – fredagar:
12.00–18.00

Har du bestämt dig för att bli ombud eller vill veta mer om att vara ett ombud för Helsingborgs stadsteater? Ta kontakt med oss genom att skicka in dina uppgifter nedan!

Teaterombud