Ljuset på

Ljuset på.

Vi lyfter teman och ämnen kopplade till teaterns pjäser eller till högaktuella händelser i samhället. Med inbjudna gäster eller föreställningens konstnärliga team. Längd max 1 timme. På Foajéscenen kl 18.30. Fri entré!

Aktuella datum:

Macbeth 22/10

Ett drömspel 10/12

Äppelkriget 21/1